11 08 2015

Suçumuz Öğrencinin Okula Devamını Sağlamakmış

MİLLİ EĞİTİM BAKANINA AÇIK MEKTUP

Okulumuz 1. sınıfına 168 numara ile kayıtlı Yıldız Çeltikçi (YÇ) okulun açılışından beri okula devam etmemektedir.

Bizler tüm devam-takip işlemlerini tamamlayıp gerekli evrakları 29.10.1973 tarihinde Tosya İlköğretim Müdürlüğüne teslim ettik.

Bilindiği gibi 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 58. Maddesi “Sulh Ceza Mahkemeleri’nde bu kanuna uyularak açılan kamu davaları en geç 31 gün içinde hükme bağlanır” der.

Buna rağmen 20.12.1973 tarihine değin ne öğrenci okula devam etmiş ne de bizim işlem sonucundan bir haberimiz olmuştur. Durumu 20.11.1973 tarih ve 580/50 Sayılı bir yazı ile Tosya Kaymakamlığı yolu ile İlköğretim Müdürlüğünden sorduk.

İlköğretim Müdürlüğünün 17.01.1974 tarih 580/114 sayılı yazısında; “Durum Cumhuriyet Savcılığına 06.11.1973 tarih ve 580/1702 sayılı yazımızla bildirilmiştir. Adı geçen hakkında bugüne kadar bir karar gelmemiştir” deniliyor.

Bununla da yetinmeyip 02.02. 1974 tarihinde Fevzipaşa İlkokulunda yapılan toplantıda 2 İlköğretim Müfettişi huzurunda konuyu gündeme getirip; “öğrencinin devamı için hangi makamın ilgileneceğini” sorduk. Aldığımız cevap:

“Siz gerekli işlemleri yapıp durumu İlköğretime bildirmişsiniz. Sizin göreviniz orda biter.” oldu. Biz ayrıca Şubat başında doldurulan 1 No’lu Müdür Raporu’nda da durumu belirttik.

Aradan geçen 4 buçuk ayda hiçbir sonuç alınamadı. Öğrenci de halen okula devam etmemektedir.

Bununla ilgilenecek bir yetkili makam bulamadık. Ne gibi etkenler bu işi sürüncemede bırakıyor ya da bıraktırabiliyor?

Bizler durumun aydınlığa kavuşmasını ve kanunun uygulanmasını ya da öğretmenin devam-takip için zorlanmamasını diliyor, durumu bilgilerinize saygıyla arz ediyoruz.

Ali ŞAHİN

Gökçeöz Köyü İlkokulu Müdürü

Tosya/ KASTAMONU

(Cumhuriyet Gazetesi;  19 Mart 1974)

Aradan 41 yıl geçmiş, gazete kupürlerini karıştırırken Cumhuriyet’in 2. sayfasındaki yazıyı okudum tekrar. Kupürün arkasını çevirdim baktım geçen gün yitirdiğimiz usta gazetecimiz Fikret Otyam’ın yazısı:”Başkent Notları: Zor ki Zor”. 

Köyün eşrafındandı dede.. Hayvan tüccarıydı yöresel terimiyle tecir… Dangalaktı da, paranın verdiği güçle. Torununu okula göndermemekte direttikçe diretti. Biz de devamı sağlamak için uğraşıyorduk, kızlarını okula göndermek istemeyen bazı ailelere kötü örnek olmaması için. İlçedeki İlköğretim Müdürü Ali Gül ile Md. Yrd. Nihat Uncu’ya soruyorduk dosya savcılıkta diyorlardı. Adam ilçede ağırlığı olan bir taşra politikacısı ile savcılığı kafaya aldı diye düşünerek bu işin takibine soyunduk. Yazıda dolaylı yoldan Cumhuriyet Savcısını da suçlamış, dosyayı sümenaltı yaparak bu öğretim yılının da sona ermesine çalıştığı inancıyla konuyu gündeme taşımıştık. Biz öyle dememişiz “Basına demeç” vererek 657’e göre suç işlemişiz…

Bir gün İlköğretim Müfettişimiz Halil Tuğlacı elinde çanta soruşturmaya çıkageldi. Belgelerimizi ibraz ettik. Durumu biraz daha ayrıntılı geniş çerçevede anlattık ona da.. Ananın adı, babanın adı, doğun yerin, doğum tarihin… Dedi yazdı çizdi. Okuduk, imzaladık.. Gitti.

TC Kastamonu İli Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İl İlköğretim Müfettişler Kurulunun 410/19763 Sayılı ve 04.10.1974 tarihli yazısı geldiğinde ben Tosya Gökçeöz’den Taşköprü Kızılcaören Köyü İlkokuluna atamıştım. Öğrencinin bundan sonraki durumu ne oldu bilmiyorum:

“Valilik Yüksek Makamına

Tosya İlçesi Gökçeöz Köyü İlkokulu Öğretmeni Ali Şahin’in cumhuriyet Gazetesine yazdığı “Milli Eğitim bakanına Açık Mektup” başlıklı yazı üzerine yaptırılan soruşturmada:

Tosya İlçesi Gökçeöz Köyü İlkokulu Öğretmeni Ali Şahin’in henüz nüfus cüzdanı olmayan ancak köy ihtiyar kurulu ile okul çağında olduğu saptanan Yıldız Çeltikçi’yi okulun 1. sınıfına kaydettiği ve fakat adı geçen öğrencinin okula devam etmediği, öğretmen Ali Şahin’in tüm devam-takip işlemlerini tamamlayıp gerekli evrakı İlköğretim Müdürlüğüne teslim ettiği, öğretim yılının sona ereceği ana kadar bu konunun sonuçlandırılmadığı ve konu hakkında kendisinin aydınlatılmadığı, bu nedenle Cumhuriyet Gazetesine yazı yazdığı anlaşılmıştır.

 

Öğretmen Ali Şahin’in bu tutumunda herhangi bir art niyet olmadığı kanaatine varıldığından hakkında düzenlenen soruşturma dosyasının işlemden kaldırılarak kendi özlük dosyasında saklanmasına müsaadelerinizi arz ederim.

İmza

Ahmet Alkaç

Milli Eğitim Müdür Vekili

 

Olur

04/10/1974

Vali

İmza

 

Eki: 1 Dosya

ZA/MU. 2/10/1974”

 

TC Kastamonu İli Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İl İlköğretim Müfettişler Kurulunun 410/19111 Sayılı ve 04.10.1974 tarihli yazısı

“Valilik Yüksek Makamına

Tosya İlçesi Gökçeöz Köyü İlkokulu Öğretmeni (İ.Y), Gökçeöz Köyü İlkokulu Öğretmeni Ali Şahin’in, kendisine ait evrak’ı İlköğretim Müdürlüğündeki gözden aldığı ve meslek itibarını kırdığına dair şikayeti üzerine yaptırılan soruşturmada:

Öğretmen (İY)’nun yetersizliğine ait yazının kapalı zarf içinde gönderilmediği, İlköğretim Müdürlüğünde Gökçeöz- Kayabaşı İlkokuluna ait ayrı bir evrak gözünün bulunmadığı, her iki okulun evraklarının aynı göze konulduğu anlaşılmıştır.

Gökçeöz Köyü İlkokulu Öğretmeni Ali Şahin, köy halkından Hüseyin Gözlemiş’i evrak getir diye İlköğretim Müdürlüğüne göndermiş Hüseyin Gözlemiş de gözdeki tüm evrakları alarak Ali şahin’e getirmiştir. Öğretmen Ali şahin evrakı Kayabaşı mahallesindeki okuluna göndermek isterken köy halkından Selahattin Görmüş ile karşılaştığında Tebliğler Dergisi ile birlikte (Derginin arsında) söz konusu evrak’ı da  (İY)’na götürmesi için Selahattin Görmüş’e verdiği, evrakın bu kişi tarafından görülüp okunmuş olabileceği ve bunda öğretmen Ali Şahin’in bir kusuru görülmediği kanaatine varıldığından düzenlenen soruşturma dosyasının işlemden kaldırılmasına müsaadelerinizi arz ederim.

İmza

Ahmet Alkaç

Milli Eğitim Müdür Vekili

 

Olur

04/10/1974

Vali

İmza

 

Eki: 1 Dosya

ZA/MU. 2/10/1974”

28
0
0
Yorum Yaz